Tuesday, 29 July 2014

ಪ್ರೀತಿ ..............

"ಪ್ರೀತಿ" ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ
ಆಗುವುದಾ ........
ಆಗಿ ಹೋಗುವುದಾ ..
ಆದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಾ ..
ಹೋಗಲೆಂದೇ ಆಗುವುದಾ ..

" ಪ್ರೀತಿ " ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ
ಬರುವುದಾ .....
ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವುದಾ.. 
ಇರುವುದನ್ನೇ ತಿಳಿವುದಾ ..
ತಿಳಿದೂ ತಿಳಿಯದನ್ತಿರುವುದಾ ..


“ ಪ್ರೀತಿ “ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ
ಕಾಣುವುದಾ ..
ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವುದಾ..
ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಾ..
ಕಣ್ಕಟ್ಟು ಕಥೆ ಎನ್ನುವುದಾ..
“ಪ್ರೀತಿ “ ಯೊಳಗೆ
ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣವಾ..
ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಣಾಮವಾ.. 
ಪರಿಣಾಮದ ಪರಿತಾಪವಾ.. 
ಪರಿತಾಪದ ಸಂತಾಪವಾ..  


                                 ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್ 

Tuesday, 22 July 2014

ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ....

ಸುಖದೊಂದು ಮಾತು
ದುಃಖದೆರೆಡು ಮಾತು
ಸುಖ ದುಃಖ ಅಪ್ಪಿದೊಡೆ
ಎಲ್ಲರೋಪ್ಪುವಂತಾಯ್ತು
ದುಃಖ ಮರೆಸಿ ಸುಖ ಮೆರೆದರೆ
ಸೊಲ್ಲಿಗವನತಿಯ ಹೊತ್ತು
ಮಾತು ಹೊತ್ತು ಕಾಯುವವ
ಎಳೆದೊಡನೆ ಕಾಯ
ಕೈಲಾಸಕೆ ತೇರು
ಹಚ್ಚದಿರುವರಾ ನೆಂಟರು
ದೈವಕೆ ನೊಂದೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ  
ನೆಂದ ಹತ್ತಿ ಬತ್ತಿಯ ಪೈರು.


ಯಾರು ಮಾಡಿದರೇನು
ಚಿತೆಗೆ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ
ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ " ನಾನು "
ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾ ...

ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಬರಡು ದೇಹಕ್ಕೆ
ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆಂದ್ದು ಹೋದದ್ದು
ಸತ್ತವನ ಸುತ್ತ ನೀರವದಿ

ನೆರೆದಿದ್ದ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲವೇ!! 

                                                       
                                  ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್ 


Wednesday, 16 July 2014

ಸ್ವಗತ ಅನುದಿನಾ ...

ಒರಟು ನೆಲವೇ ಮನ 
ಹರಕು ಚಾಪೆಯೇ ಭಾವ 
ಕಮಟು ದಿಂಬಿನ ಕನಸು 
ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದ ರಾತ್ರಿ ...

ಗಲ್ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಮುಂಜಾನೆ 
ಕಣ್ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು ಹರಿದು 
ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದಾ ಸದ್ದು 
ತೆರೆದೆ ಮಾತಾಡದೇ.. ಒಳ ಬಂದು ಕುಳಿತು 
ಕಿಲ ಕಿಲನೆ ನಕ್ಕು 
ಬಿರ ಬಿರನೆ ಹೊರನಡೆದೆ 
ಹೇಳದೇ ..ಕೇಳದೇ..

ಬಂದು ಬಿತ್ತಿದವಳು 
ಎತ್ತ ಹೋದಳವಳು 
ಕೇಳಿತು ಅನುದಿನ 
ಎನ್ನ ಮನ ನಿನ್ನಾಣೆ ..


ತೆರೆದು ಹೊರಬಾಗಿಲು 
ಜಡಿದೆ ಒಳ ಬಾಗಿಲು 
ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಗತ 
ನನಗೆ ಸ್ವಗತ ಅನುದಿನಾ .

                                   ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್ 

Thursday, 10 July 2014

ಶ್ರಾವಣ ಸಂಜೆ .....

ಒಂದು ಸುಂದರ ಶ್ರಾವಣ ಸಂಜೆ
ನನ್ನದಾಗಲಿ ..ನಿನ್ನದಾಗಲಿ
ತನುಮನದ ಬೆಸುಗೆ ಮಳೆಗೆ
ಹೊಸಭಾವ ಬೆಳೆ ತೆನೆಯಾಗಲಿ .

ಗಂಟ್ಟಿಕ್ಕಿದ ಹುಬ್ಬು ಆಚೀಚೆ ಸರಿದು
ಬಿಸಿಉಸಿರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೂ ಹಿಡಿದು
ನಯನನೇತ್ರದೊಳು ಸರಸ ಸಂಚಾರ
ಕುಳಿಗಲ್ಲ ಅರಳಿ ಅಧರ ಮಧು ಪಾತ್ರ


ನಾನು ನೀನೇನುತಿದ್ದ ತೋರ್ ಬೆರಳು
ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಣವಾಗಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬೆರಳು
ಕೊನೇ ಆಕಳು ಕಿರುಬೆರಳು ಬೆಸೆದು
ಅನಾಮಿಕದರಿವು ತೃಪ್ತಾತ್ಮಗಳ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ

ಒಂದು ಸುಂದರ ಶ್ರಾವಣ ಸಂಜೆ
ನನ್ನದಾಗಲಿ ..ನಿನ್ನದಾಗಲಿ
ತನುಮನದ ಬೆಸುಗೆ ಮಳೆಗೆ
ಹೊಸಭಾವ ಬೆಳೆ ತೆನೆಯಾಗಲಿ .

                                             ಚಿತ್ರಕೃಪೆ : ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್ 

Monday, 7 July 2014

ನಾನು ... ನೀನು

ಶುಭ್ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಹೊನಲ ರಾತ್ರಿಗೆ
ಹಿನ್ನೀರಿನ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತು
ಮಾತು -ಮುತ್ತು -ಮತ್ತೂ ಇರದೇ
ಹಾಗೇ ಎದ್ದು ಬಂದೆವಲ್ಲ
ಶಶಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಿ
ನಿಶೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಶರಣಾಗಿತ್ತು

ಸುದ್ದು ಗದ್ದಲದ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ
ಪರಿಚಯದ ರಥ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ
ನಾನು ಈ ಬದಿ ನೀನು ಆ ಬದಿ
ನಿಂತು - ನಗದೇ - ನಗಿಸದೇ
ಹೊರಟೇ ಹೋದೆವಲ್ಲ
ಹೂ ಮಾರುವವಳ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದಂತಾಯ್ತು


ಇಂಚರದ ಮಬ್ಬು ಮುಂಜಾನೆ
ನಾ ತಂದಿದ್ದ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ
ನೀ ಕುಂಡ ಕಾಣಿಸಿದ್ದೇ ತಡ
ಬೆಳೆದು - ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು - ಒಂದೇ ಹೂ
ಅದೂ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿತ್ತು
ಹೊಯ್ದಾಟದಲ್ಲಿ ಹೂ ತೋಟ
ಸಾಕು ಸಾಕಾಗಿ ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು


ಜನಸಂದಣಿಯ  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ
ಯಾರದ್ದೋ ಶವ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನಡೆವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ
ಮೇಲೆರಿಚಿದ್ದ ಪುರಿ ಕಾಳುಗಳು
ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವಷ್ಟೂ 
ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮಸಣದ ಪಯಣವ
ಬೇಡವಾದರೂ ನೆನಪಿಸುತಿತ್ತು .

                                            ಚಿತ್ರಕೃಪೆ : ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್ 

Thursday, 3 July 2014

ನನ್ನೊಲವಿನ ಕಡೆಗೆ....

ನನಗೇನು ಬೇಸರವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ
ಬೈದು ಕೊಳ್ಳುವುದೆಲ್ಲಾ ..ನಾ
ನಿನ್ನೆಡೆಗಿದ್ದ ನನ್ನೊಲವಿನ ಕಡೆಗೆ.

ನಾ ಚಾಚದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ
ನಿನ್ನದೆಲ್ಲಿ " ಕೈ " ಕೂಡುತಿತ್ತು
ನೋಡದೇ ನಾ ಅಡಿಯಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ
ಕುಡಿ ನೋಟಕೆಲ್ಲಿ ಕವಡೆಕಿಮ್ಮತ್ತು.

ಸುಖ ಸುಮ್ಮನಂದು ನಕ್ಕವಳು ನೀ  
ಸಖಿ ಸರಿದಳೆಂದು ಬಿಕ್ಕುವೆನು ನಾ

ಮೌನದಲ್ಲೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಿನ್ನದು
ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ನನ್ನದು

ಹೃದಯ ತೇರಿಗೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ
ಇರುಳ ಹಾಡಿಗೆ  ನಾ ಮರುಳಾದೆ
ಬರುವ ತೋರಿಕೆ ತಡಿಕೆ ನೆಟ್ಟಿ
ವಿದಾಯ ವಿರಹ ನೀ ಮರಳದೇ.

ನನಗೇನು ಬೇಸರವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ
ಬೈದು ಕೊಳ್ಳುವುದೆಲ್ಲಾ ..ನಾ
ನಿನ್ನೆಡೆಗಿದ್ದ ನನ್ನೊಲವಿನ ಕಡೆಗೆ.

                                ಚಿತ್ರಕೃಪೆ : ಗೂಗಲ್ ಇಮೇಜಸ್